Prikbord
Foto-vereniging
Mooi Apport
Linken
Sponsors
Agenda 2018
Agenda 2017
Geschiedenis
Bekers
Ereleden
Bestuur
Trainers
Trainersbeleid
Privacy
Commissies
Terrein
Honden
Jacht
Film - algemeen
Contact
Up-Date

Privacy statement


  

JHS-Hubertus privacy statement


Van de jachthondenschool J.H.S Hubertus, gevestigd te Den Haag, hierna verder aangeduid als "JHS-Hubertus"


Door middel van dit privacy statement informeren we u over de wijze waarop JHS-Hubertus met uw persoonsgegevens omgaatVerwerking persoonsgegevens


Op onze website is geen mogelijkheid om gegevens aan te vragen middels een formulier, communicatie met

JHS-Hubertus is uitsluitend mogelijk per mail of schriftelijk


Vervolgens leggen we van u de volgende persoonsgegevens vast: voornaam, achternaam, telefoonnummer

en e-mailadres


Deze gegevens worden door ons gebruikt om met u te kunnen communiceren over lidmaatschap en om u te

kunnen informerenUw rechten


Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend door de administratie van JHS-Hubertus worden gebruikt ten behoeve van lidmaatschap registratie en wedstrijd formulieren


Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder uw schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt


U heeft daarnaast het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze onjuist zijn, of om deze te laten verwijderen


Op wedstrijd of training gemaakte foto's en/of films kunnen op de website, in de nieuwsbrief of in de uitgave van het boekje "Mooi Apport" van JHS-Hubertus gepubliceerd worden tenzij u schriftelijk bij onze administratie aangeeft dat u dit niet wenst


Indien u meent dat JHS-Hubertus niet overeenkomstig dit privacy statement handelt of niet in overeenstemming met de geldende privacywetgeving handelt, kunt u contact opnemen met de administratie van JHS-Hubertus middels het e-mailadres jhs.hubertus@kpnmail.nlBeveiliging


JHS-Hubertus draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens