Prikbord
Foto-vereniging
Winkel
Mooi Apport
Linken
Sponsors
Agenda 2018
Agenda 2017
Geschiedenis
Bekers
Ereleden
Bestuur
Trainers
Trainersbeleid
Commissies
Terrein
Honden
Jacht
Film - algemeen
Contact
Up-Date
Bekers
Contact

Beschikbaar gesteld door

Soort prijs

Voor de proef / wedstrijd

Uit te rijken aan

Uit te rijken door

Uit te rijken op

Retour

Graveren

Replica


Legenda


  

: Dhr. R. Bollen / Hiervoor door Dhr. M. de Groot.

: Wisseltroffee

: De Onderlinge

: De voorjager van de beste hond onder de 24 maanden en met ten minste een C diploma

: Een bestuurslid van J.H.S. St. Hubertus of door Dhr. M. de Groot

: Op de wedstrijd

: Een maand voor de volgende Onderlinge

: Wedstrijd jaar, naam, ras, geslacht, geboorte datum van de hond

: Wedstrijd jaar, naam, ras, geslacht, geboorte datum van de hond

  Een oorkonde met winnaars uit het verleden

: In 1976 behaalde de drentse patrijshond
  "kampioen Aragorn van de Geuren, W76, W78, Eur.Sgr., Sa Sgr.,AZP,etc."
  tijdens de eerste "Onderlinge" van de jachthondenschool St.Hubertus de
  beste resultaten bij de jonge honden en won daarmee zijn eerste prijs op een  

  jachthondenproef
  Zijn eigenaar, de heer M. de Groot, besloot om de prijs als wisselprijs ter
  beschikking te stellen aan de toen nog jonge vereniging
  Sinds die tijd wordt de "St. Hubertus Puberprijs" ieder jaar aan de beste
  hond onder de 24 maanden en met ten minste een C diploma uitgereikt
  Bij een gelijk aantal punten gaat de jongste hond voor en bij gelijke leeftijd tellen

  de  apporteervakken het zwaarst en gaat waterwerk boven landapport
  In 1997 was de beker vol gegraveerd met de namen van de winnaars en stelde

  de voorzitter van de vereniging de heer R.Bollen ter vervanging een bronzen beeld

  van een apporterende hond ter beschikking
  Bij dit beeld, dat voortaan als de "Puberprijs" zal worden uitgereikt, wordt
  tevens de oorkonde gegeven waarop de winnaars uit het verleden vermeld staan
  Zij waren indertijd de meest veelbelovende honden van de vereniging
  Wij hopen ze met de Puberprijs en deze oorkonde in ere te houden  

Puberprijs

Bekers